Vilka är vi

Styrelsen

Peter Tjernberg ordförande och kontaktman
Tel: 060-55 72 66 (hem)
070-860 40 32 (mobil)
E-post: us86petj@skola.sundsvall.se

Kerstin Nordqvist, vice ordförande
Tel: 060-574149 (hem)
072-703 57 41 (mobil)
E-post: kerstin_nordqvist@telia.com

Rune Ljunggren sekreterare
Tel: 060-219 89 (hem)
070-615 27 04 (mobil)
E-post: birgitta.rune@telia.com

Vakant kassör
Tel: 031-573863

Jörgen Stafrin ledamot
Tel: 060-51 34 66
070-631 54 94
E-post: stafrin@hotmail.com

Ersättare:
Armi Gustafsson
Tel: 060-12 45 40 (hem)
072-801 39 44 (mobil)
E-post: armi.gus@hotmail.com

Mathias Rex
Tel: 060-61 42 01 (Mp)
070-263 61 01 (mobil)
E-post: mathias.rex@mp.se

Valberedning:
Karin Hasselgren sammankallande
Tel: 060-15 96 04 (hem)
073-027 87 60 (mobil)
E-post: karin.hasselgren@gmail.com

Alf Arnfridsson
Tel: 060-310 64 (hem)
076-833 37 98 (mobil)
E-post: alf.06031064@telia.com

Revisorer:
Anders Martinsson
Tel: 060-15 23 82 (hem)
070-954 65 52 (mobil)

Ingalill Arnfridsson, ersättare
Tel:060-310 64 (hem)
070-347 76 41 (mobil)
E-post: alf.06031064@telia.com

Representant i nätverket Vileda:
Rune Ljunggren.
Kontaktuppgifter enligt ovan