Bli medlem

Bli medlem

Verksamheten bygger helt på medlemsavgifter och frivilliga bidrag.

Nej till EU har distrikts- och lokalgrupper på många orter i hela Sverige där vi kan hjälpas åt i kampen mot EU och EMU.

Skriv till styrelsen i Sundsvall för kontakt.
E-post: kerstin_nordqvist@telia.com
Medlemskap söks i vår riksorganisation
Folkrörelsen Nej till EU